Намирате се в: Начало » Редактор » Php

Управлението на Php работи идеално, понеже HAPedit може да възпроизведе върнатия код при компилиране.

Ctrl+F9 връща грешка при компилиране в php страници ако имате инсталиран php на вашия компютър.
Забележка: можете да компилирате php код без използването на сървър, а с директното ползване на php.exe (Виж: Настройки "Директно").

Оцветяване на синтаксиса на php/html е една от основните характеристики. Както и за html, автоматичното завършване на кода е също на лице, за са предложи завършването на функции или php променливи при писането им. Допълнително удобстово са код типовете в редактора (php параметрите на php функции).
Вижте: оцвтяване на синтаксиса - PHP/HTML, завършване на кода за HTML тагове, PHP функции и PHP функции.

'Контрол над скобите' оцветява блокове от код в '{}', '[]' и '()' по време на въвеждането на кода. Shift+Ctrl+K оцветява целия блок. Alt+Up and Alt+Down премества курсора към краищата на блока код.

С позициониран курсор върху php функция (напр.: echo, mysql_connect), Ctrl+F1 показва страницата от php документацията която описва съответната функция. Това може да бъде on-line или off-line ако изтеглите документацията (chm формат е препоръчителен, но 'Many HTML files' формат е все още поддържан).

В меню 'Страница', функцията 'Вмъкване на файл', позволява добавянето на 'require' команда (или 'include') с избраното име на файл.

Alt+F2 Визуализира прозорец с Код Еxplorer.
Shift+Ctrl+B вмъква таг "<? ?>".
Shift+Ctrl+C конвертира маркирания текст в коментар.
Shift+Ctrl+P отменя двойни кавички в низ (конвертира " в \").

В низове, напр. '<? echo("...', имате достъп до всички html функции. Това означава, че можете спокойно да използвате HAPedit интерфейса за редактиране/вмъкване на html тагове в низове. Вижте: Вмъкване на таг <img>.

Виж също: Html, Asp, Редактор, Още!

 Октомври 2021 Powered by php начало на страницата 
Карта на сайта | Избор на език | Контакт
– версия 3.09.2009 –