Намирате се в: Начало » Редактор » Още!

Интегрирания проект мениджър в стил Windows Explorer, позволява разглеждането на директориите във вашите проекти.

Проект мениджъра позволява не само бързото отваряне на файлове, но също така и преглед на картинки или стартиране на браузър с избраната страница.
Бутон позволява стартирането на Windows Explorer по всяко време за избрания файл или директория. Като допълнение - десен бутон върху елемент в списъка визуализира контекст меню или Windows 'properties'.
Вижте: Explorator | Разширения | Екранни настройки

Explorer интерфейса позволява също:
- добавяне и създаване на вашите персонални инструменти в основното меню, (виж по-долу)
- добавяне и създаване на потребителски данни за езиците за разработване,
- добавяне браузъри за преглед на страниците ви.

SQL Конзола:
Позвоява създаването и тест на SQL заявки; работи с всички формати Бази Данни.
Вижте: SQL Конзола
Модули :
Вградени инструменти, създадени за специфични задачи; Актуализиране ба HAPedit, Архивиране на проект, FTP Клиент, Създаване на .gif от .ico, Добавяне shortcut за desktop.
Вижте: Описание на модулите
Множество 'бързи бутони':
Вижте: Бързи Бутони
Също и:
 • Код Експлорър (ASP/PHP).
 • Мулти-файл 'regular expression' функции за търсене.
 • Мулти-файл функции за отваряне: задавате предварително дефинирани разширения на файлове или маски за файл, проект или директория.
 • Управление на Шаблоните за създаване на нови файлове. Вижте: Шаблони
 • Clip библиотека за добавяне на различни откъси код от списък.
 • Можете да добавите персонални инструменти към основното меню. Всеки инструмент има няколко run-time параметър настройки като: задаване на настоящия документ като параметър.
 • Последно редактираните файлове се отварят повторно на позицията на която са били затворени.
 • Данните между две стартирания на HAPedit се съхранява в стандартен .ini файл
  Не се ползва Windows Registry !
 • Инсталиране и отстраняване са изключително лесни: Разархивиране&Старт
 • Бърз старт.
 • Това всичко е безплатно и има доста изненади за откриване...

Виж също: Html, Asp, Php, Редактор, History/ChangeLog

 Април 2021 Powered by php начало на страницата 
Карта на сайта | Избор на език | Контакт
– версия 3.09.2009 –