Намирате се в: Начало » Редактор » Asp

Управлението на Asp не работи толкова добре както при php, поради това че HAPedit не може да улавя кода за грешка върнат при компилиране.

Оцветяването на синтаксиса asp/html е един от основните харарактерни белези. Автоматичното завършване на кода е налице за Asp по същия начин, както и при HTML. Освен това HAPedit се разпространява със следните езици за разработка: Asp, ADODB и VBScript.
Вижте: оцветяване на синтаксис ASP, автоматично завършване на кода на HTML тагове и ASP код.

В меню 'Страница', функцията 'Вмъкване на файл' позволява вмъкването на 'include' команда с избраното име на файл.

Alt+F2 Визуализира прозорец с Код Еxplorer.
Shift+Ctrl+B Вмъква таг "<% %>".
Shift+Ctrl+C конвертира маркирания текст в коментар.
Shift+Ctrl+P конвертира двойни кавички от символен низ в специални двойни кавички.

В символни низове, като напр. '<% Response.Write("...', имате достъп до всички html функции. Това означава, че можете да редактирате/вмъквате html тагове в символни низове, използвайки HAPedit интерфейс. Вижте: Вмъкване на таг <img>.

Виж също: Html, Php, Редактор, Още!

 Април 2021 Powered by php начало на страницата 
Карта на сайта | Избор на език | Контакт
– версия 3.09.2009 –