Намирате се в: Начало » Редактор

Редакторът - мулти-документ интерфейс, функции в текстови режим, използва вашиия браузър(и) за преглед на страниците.

При писането на кода си имате възможността да извикате някоя от функциите за проверка, за да направите проверка за невалидни линкове или липсващи картинки.
Можете да извлечете кода само за картинки или линкове, за да го проверите индивидулано; всяко 'екстрактване' се прави след 'компилиране' за динамичните езици за разработка, като напр. php или asp.
Вижте: img-1 | img-2 | link-1 | link-2

Под "компилиране", имам предвид генериране на html кода; това е подобно на прегледа на 'source кода' в браузъра ви: динамичния код е сменен с html език.
Това е възможно ако имате локален уеб сървър (Apache, IIS или PWS) стартиран на вашата машина.

Компилиране се ползва също така (автоматично) за изчисляване времето за изтегляне на редактирания в момента документ.
Вижте: Свойства на кода

Всички функции извикващи 'компилиране' могат да бъдат стартирани с QueryString.

Като допълнение на автоматичното завършване на кода, код шаблоните дават възможността за бързо вмъкване на блокове код, който сте задали предварително.

Търсене/заместване на текст може да бъде извършено в настоящия документ, отворените документи или докумените от проект, с опции като regular expression (обикновени изрази - POSIX клас) и маска на файлове ("*.php?;*.inc").

Виж също: Html, Asp, Php, Още!

 Април 2021 Powered by php начало на страницата 
Карта на сайта | Избор на език | Контакт
– версия 3.09.2009 –