Тука сте: Старт » Уредувач » Друго!

Интегрираниот проект менаџер, со интерфејс сличен на Windows Explorer, ви овозможува лесно да ги прелистувате вашите проекти.

Проект менаџерот овозможува брзо отворање на датотеките, прегледување на сликите или стартување на web browser за преглед на селектираниот документ.
Копчињата овозможуваат стартување на Windows Explorer-от во било кој момент за селектираната датотека или папка. Со десен клик на некој документ го добивате контекстуалното мени за Windows својствата на документот.
Види: Explorator | Екстензии | Прикажување на својствата

Интерфејсот ви овозможува и :
- додавање и сетирање на ваши лични алатки во главното мени, (види подолу)
- додавање и сетирање на кориснички податоци за развојните јазици,
- додавање на повеќе browser-и за прегледување на документите.

SQL Конзола:
SQL конзолата ви озвоможува да креирате и тестирате SQL прашалници; работи со сите формати на бази на податоци.
Види: SQL Конзола
Add-Ons :
Интегрирани алатки вградени за специфични функции; Надградба на HAPedit, Архивирање на проекти, FTP клиент, Креирање на .gif од .ico, Додавање на shortcut за десктопот.
Види: Опис на Add-Ons
Многу shortcut-и:
Види: Shortcut-и
Но исто така и:
 • Code Explorer (ASP/PHP).
 • Функција за пребарување на низа во повеќе датотеки.
 • Функција за отворање на повеќе датотеки: претходно дефинирате екстензии на датотеките со помош на џокер знаци, проекти или папки.
 • Урнеци за креирање на нови документи. Види: Урнеци
 • Clip библиотека во која додавате различни делови на програмски инструкции.
 • Може да додадавате ваши алатки во главното мени. Секоја алатка има свои run-time параметри, пример: пренос на тековниот документ како параметар.
 • Последно уредуваните документи ќе бидат автоматски отворени точно на позицијата каде последен пат биле уредувани.
 • Помеѓу две стратувања на HAPedit, податоците се снимени во стандардна .ini датотека
  Windows регистрите не се користат !
 • Инсталацијата и деинсталацијата на HAPedit е многу лесна: Unzip&Run
 • Брзо стартување.
 • Ова е freeware и има многу добри работи за дополнување...

Види исто така: Html, Asp, Php, Уредувач, Историјат/Промени

 Април 2021 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –