Намирате се в: Начало » Често задавани въпроси » Съвети » Бързи Бутони

o В меню:

Файл
Ctrl+O Отваряне Отваря файл
Ctrl+S Запис Запис на промените
Shift+Ctrl+S Запис на всичко Запис на всички модифицирани файлове
Ctrl+F4 Затваряне Затвори текущия документ
Shift+Ctrl+F4 Затваряне на всичко Затваряне на всички документи
Alt+F4 Изход Изход от HAPedit
Обработка
Ctrl+Z Възстановяване Връща преди последната промяна
Shift+Ctrl+Z Ре-Възстановяване Възстановява състоянието след ползване на опция "Възстановяване"
Ctrl+X Отрязване "Отрязва" маркирания текст
Ctrl+C Копиране Копира маркирания текст
Ctrl+V Вмъкване Вмъква текст от clipboard
Shift+Ctrl+V Special Paste Добавяне на специален филтър към текста от clipboard (Конфигурирай филтъра с избор на Ctrl+D => Филтър/Вмъкване).
Ctrl+A Маркиране на всичко Маркира целия текст
Ctrl+E Редактиране на таг Редактира html тага под курсора
Shift+Ctrl+E Маркиране на таг Маркира всичко от <таг> до </таг>
Търсене
Ctrl+F Търсене Търси символ в документ, всички отворени документи или в множество от файлове от проект
Ctrl+F3 Намери маркираното Търси за следващо съвпадение на маркирания текст
F3 Намери Следващ Търси за следващо съвпадение на избрания текст
Ctrl+R Заместване... Замества текст в документ(и) или във файлове от проект
Ctrl+G Отиване на ред... Премества курсора на зададения ред
Действия
Ctrl+Q Query String Асоциира Query String със настоящия документ за http заявките
Alt+F12 SQL Конзола... Визуализира SQL конзола за стартиране на заявки
Shift+F2 "Компилиран" html код Визуализира "компилирания" html код на текущия документ
Ctrl+F2 HTML Валидатор Проверява html кода на текущия документ
Ctrl+F9 Компилиране Компилира динамичния код (плюс проверка за грешки)
Действия -> Картинки
Ctrl+I Вмъкване на картинка... Избор на картинка за вмъкване
Ctrl+Enter Преглед на картинка... Преглед на картинка под курсора
Действия -> Линкове
Ctrl+L Създаване на линк Създава линк (<a href="">)
Shift+Ctrl+L Създаване на anchor Създава anchor (<a name="">)
Ctrl+Enter Отваряне на линк под курсора Отваря линк под курсора (локален файл)
Действия -> Текст
Ctrl+Alt+F (a) Шрифт Вмъква таг <font>
Ctrl+Alt+P (a) Параграф Вмъква таг <p>
Ctrl+Alt+B (a) Цитат Вмъква таг <blockquote>
Ctrl+Alt+D (a) Подравняване на текст Подравнява маркирания текст с таг <div>
Shift+Ctrl+G Удебелен Удебелява маркирания текст
Shift+Ctrl+I Наклонен Преобразува маркирания текст в наклонен
Shift+Ctrl+U Подчертан Подчертава маркирания текст
Shift+Ctrl+F Филтър Добавя филтър към маркирания текст (Конфигурирай филтъра с избор на Ctrl+D => Филтър/Вмъкване)
Shift+Ctrl+M С малки букви Конвертира маркирания текст в текст само с малки букви
Ctrl+Alt+M (a) С големи букви Конвертира маркирания текст в текст само с големи букви
Shift+Ctrl+S Конвертиране на паузи Конвертиране на паузи в текста към &nbsp;
Shift+Ctrl+P Конвертиране към asp или php Замества " в маркирания текст с \" (PHP) или "" (ASP)
Ctrl+H Вмъкване на Html символ... Вмъква символ и конвертира специалните знаци към HTML entities
Shift+Ctrl+H Конвертиране към HTML Конвертира специални знаци към HTML entities в маркирания текст
Действия -> Специални
Ctrl+P Добавяне на списък... Дефиниране стил на списък и вмъкване
Ctrl+B Вмъкване на таг... Вмъква таг или затваря маркирания текст в избрания таг
Shift+Ctrl+B Таг ASP или PHP Вмъква <% %> или <? ?>
Ctrl+N Добавяне на невидим знак Добавя знак &nbsp;
Ctrl+M Добавяне на нов ред Добавя таг <br>
Shift+Ctrl+C Вмъкване на коментар Вмъква Html/PHP коментар
Ctrl+Alt+C (a) Добавяне HTML цвят Добавя HTML цвят от цветова палитра
Проекти
Ctrl+Alt+O (a) Отворяне... Отваря файлове от проект
Ctrl+F10 Списък на проектите Показва списък с проектите
Shift+F10 Folder File Отваря в проект explorer директорията съдържаща текущия файл
Визуализация -> Изгледи
F2 Документи Превключва на панел "Документи" за редактиране на кода
F6 Картинки Превключва на панел "Картинки" за преглед на кода с картинки
F7 Линкове Превключва на панел "Линкове" за преглед на кода с линкове
F8 Свойства Превключва на панел "Свойства"
F9 Браузър Стартира браузъра по подразбиране за преглед на страницата
F10 Директории Превключва на панел "Директории" за контрол на проект директориите
F11 Информация Превключва на панел "Информация"
Визуализация
F12 Орагинизиране... Орагинизиране на отворените документи
Ctrl+F11 Библиотека Показване или скриване на прозорец със низове за вмъкване в кода
Ctrl+D Езици Изобор от падащи списъци на основните функции, методи и свойства в ASP, PHP, VBScript, ADOB, CSS-1 за вмъкване в документа под курсора.
F5 Актуализиране Актуализира информацията на активния панел
Ctrl+K Покажи блокове Оцветява динамични блокове код
Shift+Ctrl+K Маркиране на Скоби Оцветява блок в скоби от тип '{}', '()' или '[]'
Помощ
F1 Накратко Помощ - Кратък преглед
Shift+F1 Индекс Помощ по раздели
Ctrl+F1 Контекст Html или php помощ за настоящия таг или функция

o В редактора:

Code
Ctrl+J Покажи код шаблони (падащ списък от макроси)
Ctrl+Space Покажи списък с "кода за довършване".
Shift+Ctrl+Space Показва помощ за кода (помощ за синтаксиса за PHP функции и параметри)
Преместване
Ctrl+Right Една дума надясно
Ctrl+Left Една дума наляво
Ctrl+PgUp Най-горе на страницата
Ctrl+PgDn Най-долу на страницата
Alt+Right Следващ документ
Alt+Left Предишен документ
Alt+Up Началото на настоящия блок от код: '()', '{}' или '[]'
Alt+Down Краят на настоящия блок от код: '()', '{}' ou '[]'
Изтриване
Ctrl+T Изтриване на думата в дясно от курсора
Ctrl+BkSp Изтриване на думата в ляво от курсора
Ctrl+Y Изтриване на настоящия ред (целия ред).
Shift+Ctrl+Y Изтриване до края на реда (от курсора надясно).
Ctrl+Del Изтриване на текст в отварящ/затварящ HTML таг.
Shift+Ctrl+Del Изтриване на двата HTML тага (отварящ/затварящ) около текста.
Други
Escape Отказ на маркираното / Затваряне на "завършване на кода"
F4 Смяна на начина за маркиране на текст (Нормален/Колони/Ред)
От Shift+Ctrl+0
до Shift+Ctrl+9
Създаване на маркер на позицията
От Ctrl+0
до Ctrl+9
Отиване до създаден преди това маркер на позицията

Забележка :
(a) Разширени бъзри бутони: могат да бъдат активирани от общи Настройки.


Реализирано с помощта на Tom L.
 Юли 2020 Powered by php начало на страницата 
Карта на сайта | Избор на език | Контакт
– версия 3.09.2009 –