Намирате се в: Начало » Често задавани въпроси » Приложение » Езици за разработка

Езиците за разработка (.lng) са файлове съдържащи текст, който може да бъде вмъкван директно в кода.
Данните са организирани дървовидно в две нива. (Виж Пример)

 • .lng файлът е във формат подобен на стандартен Windows .ini файл:
  За създаване на разклонение напишете текст между []: [Пример]
  За добавяне на елемент към това разклонение напишете неговото име на нов ред,
  следвано от '=' и стойност между 1 и 4
  1=>Колекция/Таблица 2=>Свойство 3=>Метод/Функция 4=>Събитие
  пример:
  пример-елемент=3
  За добавяне на помощен текст към добавения елемент
  запишете | (вертикална черта) и желания от вас текст:
  пример-елемент=3|Това е помощен текст за този елемент
  Ползвайте .lng файловете доставени с HAPedit като примери. (Php, Asp, VBScript, ADODB и CSS).
 • В зависимост от терминологията на езика, текстът за вмъкване може да бъде таблица/колекция, свойство/константа/променлива, метод/функция, събитие.
 • Прозорецът с езиците може да бъде визиуализиран с натискане на Crtl+D.
 • За добавяне, редактиране или конфигуриране на езици вижте Меню: Опции | Езици за разработка:
  Всеки език има свои собствени параметри за вмъкване на текст - можете да ги пренастроите в зависимост от вашите нужди. (десен клик)
Забележка: Помощният текст за елементите са само на френски. Вижте параметър 'Помощ' за деактивиране.
 Юли 2020 Powered by php начало на страницата 
Карта на сайта | Избор на език | Контакт
– версия 3.09.2009 –