o Во менијата:

Работа со датотеки
Ctrl+O Отвори Отвори датотека
Ctrl+S Сними Сними модификации во датотека
Shift+Ctrl+S Сними се Сними ги датотеките во кои имало измени
Ctrl+F4 Затвори Затвори тековен документ
Shift+Ctrl+F4 Затвори се Затвори ги сите отворени документи
Alt+F4 Излези Излези од HAPedit
Уредување на текст
Ctrl+Z Поништи Поништи претходна модификација
Shift+Ctrl+Z Врати поништено Врати претходно поништена модификација
Ctrl+X Отсечи Отсечи селектиран текст и смести го во windows clipboard
Ctrl+C Копирај Копирај селектиран текст од документот во windows clipboard
Ctrl+V Залепи Залепи текст од windows clipboard на местото каде се наоѓа курсорот
Shift+Ctrl+V Специјално лепење Примени специјален филтер за пренесување на содржината на windows clipboard во документот (Филтерот се конфигурира со селектирање на Ctrl+D => Filter/Paste).
Ctrl+A Селектирај се Селектирај го сиот текст
Ctrl+E Уреди таг Уреди html таг кој се наоѓа на местото на курсорот
Shift+Ctrl+E Селектирај таг Селектирај таг од <tag> до </tag>
Функции за пребарување
Ctrl+F Пребарај Пребарај низа на знаци во документот, во сите отворени документи или во сите проекти
Ctrl+F3 Пребарај селектирана низа Пребарај следно појавување на селектирана низа на знаци од документот
F3 Пребарај пак Пребарај следно појавување од последно пребаруваната низа на знаци во документот
Ctrl+R Замени... Замени текст во документот(тите) или во датотеките од проектот
Ctrl+G Оди на ред... Придвижи курсор на специфициран ред од текстот
Акции
Ctrl+Q Query String Придружи Query String на тековниот документ за http requests
Alt+F12 SQL конзола... Прикажи SQL конзола за извршување на барањето
Shift+F2 "Компајлиран" код Прикажи "компајлиран" програмски код на тековниот документ
Ctrl+F2 HTML валидтаор Прикажи html парсиран код на тековниот документ
Ctrl+F9 Компајлирај програмски код Врши компајлирање на динамичката страна
Акции -> Слики
Ctrl+I Вмтени слика... Прикажи дијалог прозорец за избор на слика за вметнување
Ctrl+Enter Поглед на слика... Погледни слика која се наоѓа под курсорот
Акции -> линкови
Ctrl+L Креирај линк Креирај линк (<a href="">)
Shift+Ctrl+L Креирај анкор Креирај анкор (<a name="">)
Ctrl+Enter Отвори линк Отвори линк под курсорот (локална датотека)
Акции -> текст
Ctrl+Alt+F (a) Фонт Вметни таг <font>
Ctrl+Alt+P (a) Параграф Вметни таг за параграф <p>
Ctrl+Alt+B (a) Block quote Вметни таг block quote <blockquote>
Ctrl+Alt+D (a) Порамни текст Порамни селектиран текст со тагот <div>
Shift+Ctrl+G Задебели Селектираниот текст вметни го во <b></b> таг
Shift+Ctrl+I Накоси Селектираниот текст вметни го во <i></i> таг
Shift+Ctrl+U Подвлечи Селектираниот текст вметни го во <u></u> таг
Shift+Ctrl+F Примени филтер Примени дефиниран филтер (од страна на корисникот) на селектираниот дел од текстот (Се конфигурира со притискање на Ctrl+D => Filter/Paste)
Shift+Ctrl+M Конвертирај во мали букви Конвертирај селектиран текст во мали букви
Ctrl+Alt+M (a) Конвертирај во големи букви Конвертирај селектиран текст во големи букви
Shift+Ctrl+S Конвертирај празно место Конвертирај празни места со & nbsp;
Shift+Ctrl+P Конвертирај asp или php Замени знак " (наводник) во селектираниот текст со \" (PHP) или "" (ASP)
Ctrl+H Вметни Html низа... Вметни низа на знаци и изврши конверзија на низа во специјални HTML знаци
Shift+Ctrl+H Конвертирај во HTML Конвертирај специјални знаци во HTML знаци од селектираниот текст
Специјални акции
Ctrl+P Add list items... Вметни Define list style
Ctrl+B Вметни таг... Вметни таг или затвори го селектираниот текст во рамките на некој таг
Shift+Ctrl+B Вметни ASP или PHP таг Вметни <% %> или <? ?>
Ctrl+N Вметни празно место Вметни празно место во текстот каде истиот нема да се прекрши
Ctrl+M Додади carriage return Вметни таг <br>
Shift+Ctrl+C Вметни коментар Вметни Html коментар
Ctrl+Alt+C (a) Вметни HTML боја Отвори прозорец за избор на нумеричка вредност за HTML боја од соодветна палета на бои
Проект
Ctrl+Alt+O (a) Отвори... Отвори проектни датотеки
Ctrl+F10 Листа на проекти Прикажи листа на проекти
Shift+F10Папка на датотеката Отвори прелистувач за прегледување на папката на тековниот документ
Начин на прикажување -> Погледи
F2 Документи Активирај панел "Документи" за нивно уредување
F6 Слики Активирај панел "Слики" за прелистување на програмскиот код каде се наоѓаат линкови за слики
F7 Линкови Активирај панел "Линкови" за прелистување на програмскиот код каде се содржат линкови
F8 Својства Активирај панел "Својства"
F9 Страна Стартувај претпоставен прелистувач за прегледување на страната
F10 Папки Активирај панел "Папки" за работа со интерните папки
F11 Информации Активирај панел "Информации"
Начин на прикажување
F12 Организирај... Организирај отворени документи
Ctrl+F11 Библиотека на фрази Прикажи / сокриј прозорец со корисни фрази
Ctrl+D Развојни јазици Избор на развоен јазик од паѓачка листа со нивните функции, методи и својства за ASP, PHP, VBScript, ADOB, CSS-1 од каде може да се вметнуваат во документот на позиција на курсорот.
F5 Refresh Refresh на активниот панел
Ctrl+KПрикажи блокОсветлува програмски блокови каде се наоѓа динамички код
Shift+Ctrl+KПрикажи блок {}Осветлува прогграмски блок помеѓу загради '{}', '()' или '[]'
Help
F1 Содржина Содржина на Help
Shift+F1 Индекс Индекс на Help
Ctrl+F1 Контекст осетлив Help Html или php help за тековниот таг или функција

o Во уредувачот на текст:

Програмски код
Ctrl+J Прикажи урнек на програмски код (паѓачка листа на макроа)
Ctrl+Space Прикажи паѓачка листа за автоматско комплетирање на програмскиот код.
Shift+Ctrl+Space Прикажи кратко објаснување за клучниот збор од кодот (пример: синтаксна помош за параметрите на PHP функциите)
Придвижување на курсорот
Ctrl+Right Еден збор на десно
Ctrl+Left Еден збор на лево
Ctrl+PgUp На почеток (врвот) од екранот
Ctrl+PgDn На крајот (дното) од екранот
Alt+Right Следен документ
Alt+Left Претходен документ
Alt+Up На почетокот од тековниот програмски блок: '()', '{}' или '[]'
Alt+Down На крајот од тековниот програмски блок: '()', '{}' или '[]'
Бришење
Ctrl+T Бриши збор десно од курсорот
Ctrl+BkSp Бриши збор лево од курсорот
Ctrl+Y Бриши тековен ред (цел ред).
Shift+Ctrl+Y Бриши до крајот на редот (десно од позицијата на курсорот).
Ctrl+Del Бриши текст помеѓу два HTML тага.
Shift+Ctrl+Del Бриши HTML тагови (отворен и затворен) околу текстот.
Останати кратенки
Escape деселектирај / затвори прозорец за автоматско комплетирање на кодот и сл.
F4 Промени мод на селекција на текст (нормално / по колони / по редици)
Од Shift+Ctrl+0
до Shift+Ctrl+9
Постави маркер на местото од курсорот
Од Ctrl+0
до Ctrl+9
Оди на соодветно поставен маркер

Забелешка :
(а) Кратенките можат да се деактивираат со подесување на општите опции.


Направено со помош на Tom L..
 Јули 2020 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –