Тука сте: Старт » Контакт » Линк до вашиот сајт

Ако сакате да поставите линк на вашиот сајт до HAPedit, ги давам следниве сугестии:

URL :
http://hapedit.free.fr/
 
Download :
http://hapedit.free.fr/downloadex.php?file=hapedit.zip
(Овој линк секогаш ќе биде на располагање)
 
Краток текст:
HAPedit е користен за оние кои креираат и развиваат динамички web страни и им е потребен едитор во текстуален мод.
 
Подолг текст:
Главни карактеристики се: потенцирање на синтаксата за html/php, html/asp, html, JavaScript, CSS и SQL; прегледување на компајлираниот текст во вашиот browser; менаџирање со проекти; "компајлирање" на php код; уредување на html тагови; автоматско комплетирање на кодот; прегледување на слики, SQL конзола, FTP менаџер, Code Explorer, и друго.
 
Икони :
HT <img src="http://hapedit.free.fr/images/htsmall2.gif" alt="HAPedit" width="16" height="16" border="0">
HT <img src="http://hapedit.free.fr/images/hapedit.gif" alt="HAPedit" width="32" height="32" border="0">
 
:) Ви благодарам!
 

Види исто така: Преведување, Користење на логото

 Октомври 2021 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –