Тука сте: Старт » Новини

Ако сакате да бидете подобро информирани за HAPedit можете да погледнете во:

o Известувања за грешки
Да пријавите грешка или да ја погледнете листата на пријавени грешки.
 
o Што има ново ?
Модификации на последната верзија.
 
o Следниот пат
Што треба да се очекува во следната верзија.
 
o Билтен
Добивање по email, информации за HAPedit.
 
o Mailing листа
Mailing листа за корисници на HAPedit.
 
o Историјат/Промени
"Што има ново ?" за секоја верзија.
 
 Април 2021 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –