Пред да почнете со пребарување во FAQ, најчесто поставувани прашања, погледнете ги накратко следниве поглавја, можеби ќе го најдете одговорот на вашите прашања.

o Додатоци
Опис на Add-Ons, Повеќекориснички мод, Развојни јазици,
Познати проблеми, Услови под кои може да се користи, Други информации
 
o Финти
Shortcut-и, Кориснички филтер, Урнеци
 
o Потребно е
Која е минималната конфигурација? Која е најдобрата?
 
o Слики од екрани
Сликите кажуваат многу повеќе...
 
o Како да ми помогнете?
Преведување, Користење на логото, Линк до вашиот сајт.
 
 Април 2021 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –