Тука сте: Старт » Download » HAPedit
 
o Инсталација:
  Mirror сајтови: (Благодарност до овие хостови за нивната гостопримливост)
 • hapedit.zip   France, Marseille (Europe)
 • Верзија 3.1.11.111
  (28.05.2004)
 • 1,32 MB
  MD5: 719d7cb87f4d634e6a6d82fd6a399ead
  (Време за download < 6 min при бризина од 4KB/s)
 • Zip датотека, мануелна инсталација:
  морате да ги екстрахирате сите датотеки во нова папка.
  (т.е.: "C:\Program Files\HAPedit\")
  За заедничко користење, види Повеќекориснички мод.
 • Мануелна деинсталација:
  избришете ја папката каде ја имате извршено инсталацијата и
  сетирањата за папката во секој кориснички профил ("Локално сетирање").
  (Нема потреба од бришење на .dll, .ini или податоци во windows registry датотеката)
 • На располагање се 12 јазици:
 • Забелешка:
  - Оваа .zip датотека оди со Англиски-US и Француски јазик.
  - Некои модули ќе бидат симнати за време на извршувањето на HAPedit (после вашата потврда за тоа).
o Надградба:
Користете се со add-on компонентата 'SmartUpdate', во менито Алатки -> Add-ons.
Оваа компонента ќе изврши download и инсталација само на оние модули за кои има потреба да се врши надградба (4 до 7 клика).

Види исто така: Опис на Add-Ons, Што има ново ?, Потребно е, Услови под кои може да се користи

 Април 2021 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –