Тука сте: Старт » Најчесто поставувани прашања » Додатоци » Услови под кои може да се користи

слободно, преслободно...

:) Овој програм е freeware, тој НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПРОДАВАН ИЛИ РАЗМЕНУВАН. Секое копирање, дуплицирање, дистрибуција, мрежен трансфер и слично, за лична или заедничка корист, е СТРОГО препорачано.

Ако се користите со HAPedit за креирање на web сајтови, тогаш може да ставите едно од моите логоа.
Види: Користење на логото

Исто така може да поставите и линк на вашиот web сајт до HAPedit.
Види: Линк до вашиот сајт

Види исто така: HAPedit

 Септември 2020 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –