Тука сте: Старт » Најчесто поставувани прашања » Финти » Кориснички филтер

Корисничкиот филтер не се користи често, но во некои случаи може да биде многу користен.

Корисничкиот филтер се наоѓа во прозорецот 'Кориснички податоци' (Ctrl+D).

Ако знаете како функционира C функцијата 'printf' или во Pascal 'format', тогаш филтерот е аргумент, а текстот е параметар.
Еве еден пример како функционира функцијата 'printf':
"printf('<strong>%s</strong>', 'so free')" дава "<strong>so free</strong>"

Значи во корисничкиот филтер, ја наведувате низата на знаци (т.е.: "<strong>%s</strong>"). Во HAPedit постојат два начина да се примени функцијата:
- Shift+Ctrl+V ја зема содржината на Windows clipboard како параметар,
- Shift+Ctrl+F го зема селектираниот текст како параметар.

"<strong>%s</strong>" е едноставен пример, но "</tr><td>%s</td><tr>" е мошне поинтересно.
На вас е да ги откриете сите можности.

 Мај 2020 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –